Alles is al voorbestemd

Als alles al is voorbestemd dan maakt het niets uit wat daar verder aan wordt toegevoegd. We laten het er hier dus maar bij: dit was het…

Fijne dag gewenst!

Hartelijke groet,
Jan Willem Joenje

Bestaat er leven na de dood?

Bestaat er leven na de dood? Is dit eigenlijk wel een zinvolle vraag, of gewoon een antwoord, weliswaar verpakt in de vorm van een vraag.

Het zou wellicht eerlijker zijn om de volgende vraag te stellen: bestaat de dood?

Het ego zal antwoorden: jazeker! En als je naar het ego luistert zal het ego jou de volgende vraag stellen: bestaat er leven na de dood?

Als je naar de liefde luistert zal de liefde jou de vraag stellen: als het leven eeuwig is, kan er dan überhaupt sprake zijn van de dood? Het een ontkent immers het ander en is dus zijn tegendeel; ze kunnen dus niet allebei waar zijn.

Kies dus voor de liefde en de dood verdwijnt. Ja zo uiterst simpel.

Ja het lichaam kan nog steeds ‘dood’. Maar ben je een lichaam (tijdelijk) of ben je geest (eeuwig)?

Als je bang bent dat je dood kunt gaan heb je hierop geantwoord: ik ben een lichaam. Die angst zal lijken voort te duren, totdat je beseft dat je geest bent en geen vlees (het lichaam).

Als je echter beseft: ik ben liefde, dan besef je dat je niet dood kúnt gaan, want liefde is immers eeuwig waar; het is niet begrensd in tijd en ruimte, het Is gewoon…

Waar is nu de dood?

Welke vraag hoeft er nu nog gesteld te worden?

Geluk ervaren creëer je zelf

Geluk vinden kun je leren. ❤️✨

Een oorzaak veroorzaakt het gevolg en niet omgekeerd. Maar zonder gevolg óók geen oorzaak.

Een vader wordt vader door de geboorte van zijn zoon (of dochter). De zoon werd zoon, doordat hij een vader had. Het één kan dus niet zonder het ander… Vervolgens zal de zoon zelf weer vader worden als hij zelf een kind krijgt etc. etc.

Als je deze vergelijking op een andere wijze bekijkt (van oorzaak & gevolg) dan is de denker áltijd de oorzaak en de gedachte altijd het gevolg.

Als er een probleem lijkt te zijn, dan dient de oorzaak dus gecorrigeerd te worden ipv het gevolg (dit zou immers niets anders zijn dan symptoombestrijding).

Jij, de denker, bént de oorzaak van jouw gedachten. Als jouw gedachten jou niet bevallen zul je dus ánders moeten (leren) denken om gelukkig te worden, toch?

Je weet niet wat geluk is, want anders zou je het wel continu ervaren. Je zult je oude gedachtepatronen dus moeten leren ombuigen, om geluk te kunnen gaan ervaren.

Het gaat dus allereerst om de motivatie om open te staan voor nieuwe, verfrissende ideeën. Deze ideeën zullen jou vanuit het universum bereiken zodra jij (die het gevolg bent) niet meer probeert om het universum (die de oorzaak is) ‘onder controle’ te houden, want juist dit leidt in de praktijk tot het ervaren van onwerkelijkheidsgevoelens – zijnde angst in ontelbare vormen en gradaties.

Dit is stap 1

Vervolgens die je de creatiemacht van je gedachten volledig en te allen tijde te beseffen, om miscreëren tegen te gaan. Er zijn drie wetten die hierbij een rol spelen:

1. Een gedachte verlaat de bron niet (wat je denkt komt dus altijd als een boemerang bij je terug);
2. Een gedachte verschilt niet van de bron (denk je negatief, dan gebeuren negatieve dingen en denk je positief, dan gebeuren positieve dingen);
3. Een gedachte verandert de bron niet (jij als denker kan besluiten anders te denken, maar dit is niet omgekeerd waar). Gedachten veranderen dus niets zelf, al lijkt dat dus wel zo te zijn (illusie).

Dit is stap 2.

Vervolgens vraag je aan het universum om jou te leren wat de betekenis van geluk is. Je hoeft je hierbij niet in een bepaalde geestelijke modus te bevinden of er ook maar enige moeite voor te doen. De uitnodiging zelf volstaat. Alles wat je méér doet, (of wilt doen) daarmee houd je vast aan oude, negatieve gedachtepatronen uit het verleden en daarmee blokkeer je deze hulp juist!

Dit is stap 3.

De proof of the pudding is in the eating. Wat let je om het eens te proberen. In het ergste geval leer je er weer wat van toch? 😉

De uitnodiging dient van jouw kant te komen. Vrijheid is onderdeel van liefde en liefde dwingt immers niet. Maar zij antwoordt altijd als iemand haar roept in naam van de Waarheid. ❤️

Ben je op zoek naar liefde?

Ben je op zoek naar liefde?

Welnu, dat is de reden waarom je haar niet vindt.

Je zult zeggen: “Maar ik heb zo’n behoefte aan liefde. Hoe kan ik haar dan vinden als ik haar niet zoek?”

Als je werkelijk de liefde wilt vinden, begin dan met zelf lief te hebben en hou op haar te zoeken. Je zult zien, zij is het die jou zal achtervolgen en zij zal jou zeker vinden. Ja, zodra je de liefde niet meer zoekt omdat je beslist hebt om zelf te beminnen, dient zij zich aan.

Maar hoe meer je haar zoekt, hoe meer zij zich verwijdert.
Het is alsof je je schaduw achterna jaagt: deze vlucht voor jou uit en je kunt hem nooit inhalen.

Door de liefde van de anderen te zoeken, concentreer je je op iets buiten jou; je verwijdert je dus van die schat, die je vanbinnen bezit en je zult hem daardoor uit het oog verliezen.

Zo gaat dat. In plaats van de liefde te zoeken, geef haar, vernieuw haar voortdurend in jou en je zult voelen dat je altijd door haar bewoond wordt: zij zal heel de tijd daar zijn, naar je glimlachen en je lieflijk bekijken. Maar val haar niet aan, dring je niet aan haar op en kom niet tussenbeide…

Workshop: ‘een cursus in wonderen’.

Ben je misschien op zoek naar een leraar voor ‘een cursus in wonderen’? Vind je deze cursus een (te) ingewikkeld boek, maar ben je wel erg geïnteresseerd in het gedachtengoed? Walter en ik stellen ons hiervoor graag beschikbaar!

In de vorm van een door ons ontwikkelde mini-cursus ‘het zingevende alternatief’ behandelen wij in vier dagdelen de essentie van ‘een cursus in wonderen’. Op een heldere en inspirerende wijze wordt de essentie van ‘een cursus in wonderen’ in groepsverband behandeld.

Deze mini-cursus wordt meestal in huiselijke kring behandeld. Het is ook mogelijk dat wij bedrijven bezoeken om de medewerkers te inspireren en motiveren. Onze focus ligt op de praktische toepassing van de inhoud van ‘een cursus in wonderen’.

Geluk vind je altijd NU

Bewustzijn is eeuwig ‘nu’.

Het verleden kan je niet veranderen, het is immers al voorbij.

Het ‘nu’ kan je ook niet veranderen, want het is immers altijd ‘nu’. Het ‘nu’ is juist de énige en eeuwige constante factor.

Alleen de toekomst kan je veranderen door niet het verleden als uitgangspunt voor de toekomst te nemen, maar deze koppeling juist los te laten.

Het sleutelwoord is acceptatie en vergeving.

het ‘nu’ breidt zich op deze manier uit tot de toekomst (je houdt je NU immers niet meer aan het verleden vast) en zo maakt deze zienswijze de toekomst gelijk aan het ‘nu’.

Totdat er alleen nog maar ‘nu’ overblijft in jouw bewustzijn.

Weg zijn alle problemen die je dacht te hebben!

Je bent ontwaakt en in vrede 🙌🏻

Iedereen is volmaakt

Ontken niet langer je volmaaktheid

Als je hier doorleest en bij bovenstaande nog een vraagteken plaatst (en wie doet dat niet) dan wil je in ieder geval op zoek naar je volmaaktheid en de garantie is er dat je die zult vinden!

Als je gelooft dat je je kunt verbeteren ontken je jouw volmaaktheid. Wanneer je je schuldig voelt over een gedachte ontken je jouw volmaaktheid. Wanneer je oordeelt over een ander ontken je jouw volmaaktheid. Als je denkt dat je anders bent dan je medemens ontken je jouw volmaaktheid.

Het (h)erkennen van jouw talenten staat gelijk aan het ontkennen van je volmaaktheid. We zijn allemaal op zoek naar onze eigen identiteit en ons eigen pad die we moeten gaan. We maken ons druk om de taak die wij hebben gekregen hier op aarde, maar wat als er hier geen taak voor ons is. De enige taak is dat we zien dat er geen taak is.

Wat als jij dit stukje niet leest? Wat dan? Is er iets van jouw volmaaktheid verloren gegaan? Is er een kans gemist? Moet je nu aan de slag zodat je dit goed kunt maken? Wat als het gewoon al goed is? Wat dan? Wil je je volmaaktheid veranderen? Kan je je vergissen als je volmaakt bent?