Geluk ervaren creëer je zelf

Geluk vinden kun je leren. ❤️✨

Een oorzaak veroorzaakt het gevolg en niet omgekeerd. Maar zonder gevolg óók geen oorzaak.

Een vader wordt vader door de geboorte van zijn zoon (of dochter). De zoon werd zoon, doordat hij een vader had. Het één kan dus niet zonder het ander… Vervolgens zal de zoon zelf weer vader worden als hij zelf een kind krijgt etc. etc.

Als je deze vergelijking op een andere wijze bekijkt (van oorzaak & gevolg) dan is de denker áltijd de oorzaak en de gedachte altijd het gevolg.

Als er een probleem lijkt te zijn, dan dient de oorzaak dus gecorrigeerd te worden ipv het gevolg (dit zou immers niets anders zijn dan symptoombestrijding).

Jij, de denker, bént de oorzaak van jouw gedachten. Als jouw gedachten jou niet bevallen zul je dus ánders moeten (leren) denken om gelukkig te worden, toch?

Je weet niet wat geluk is, want anders zou je het wel continu ervaren. Je zult je oude gedachtepatronen dus moeten leren ombuigen, om geluk te kunnen gaan ervaren.

Het gaat dus allereerst om de motivatie om open te staan voor nieuwe, verfrissende ideeën. Deze ideeën zullen jou vanuit het universum bereiken zodra jij (die het gevolg bent) niet meer probeert om het universum (die de oorzaak is) ‘onder controle’ te houden, want juist dit leidt in de praktijk tot het ervaren van onwerkelijkheidsgevoelens – zijnde angst in ontelbare vormen en gradaties.

Dit is stap 1

Vervolgens die je de creatiemacht van je gedachten volledig en te allen tijde te beseffen, om miscreëren tegen te gaan. Er zijn drie wetten die hierbij een rol spelen:

1. Een gedachte verlaat de bron niet (wat je denkt komt dus altijd als een boemerang bij je terug);
2. Een gedachte verschilt niet van de bron (denk je negatief, dan gebeuren negatieve dingen en denk je positief, dan gebeuren positieve dingen);
3. Een gedachte verandert de bron niet (jij als denker kan besluiten anders te denken, maar dit is niet omgekeerd waar). Gedachten veranderen dus niets zelf, al lijkt dat dus wel zo te zijn (illusie).

Dit is stap 2.

Vervolgens vraag je aan het universum om jou te leren wat de betekenis van geluk is. Je hoeft je hierbij niet in een bepaalde geestelijke modus te bevinden of er ook maar enige moeite voor te doen. De uitnodiging zelf volstaat. Alles wat je méér doet, (of wilt doen) daarmee houd je vast aan oude, negatieve gedachtepatronen uit het verleden en daarmee blokkeer je deze hulp juist!

Dit is stap 3.

De proof of the pudding is in the eating. Wat let je om het eens te proberen. In het ergste geval leer je er weer wat van toch? 😉

De uitnodiging dient van jouw kant te komen. Vrijheid is onderdeel van liefde en liefde dwingt immers niet. Maar zij antwoordt altijd als iemand haar roept in naam van de Waarheid. ❤️

In dit aardse bestaan heet ik Jan Willem Joenje, want het beestje moet immers een naam hebben. Mijn leven was veelbewogen en ik heb veel teleurstellingen meegemaakt, zowel zakelijk als privé. Ik begreep helemaal niets van het leven en voelde me totaal en over alles in de war én door niemand begrepen. Mijn ego beheerste mijn leven volledig en ik zat vol in de angst, pijn en onzekerheid. Momenteel ben ik gelukkiger dan ooit en niet zomaar even, maar jaren achter elkaar.
Geef een reactie

Beste lezer. Hieronder kunt u meediscussiëren over dit onderwerp. Houdt het beschaafd, en heb respect voor ieders mening. U kunt ook meediscussiëren op de vele onderwerpen op ons forum.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code